ΙΣΤΟΡΙΑ – Διαδραστικός χάρτης του Βυζαντίου

Δείτε, με κλικ στην εικόνα πιο κάτω, τα όρια του ρωμαϊκού – βυζαντινού κράτους σε 6 χρονικές στιγμές της ιστορίας του, από το 390 ως το 1350 μ.Χ.

Επεξηγήσεις (για να καταλαβαίνουμε καλύτερα τι βλέπουμε)

1) 390 μ.Χ. (Θεοδοσιανή Δυναστεία)
Είναι στην περίοδο του Μ. Θεοδοσίου, λίγα χρόνια πριν μοιράσει την αυτοκρατορία στους δυο γιους του.

2) 527 μ.Χ.  (Δυναστεία του Ιουστίνου)
Η χρονιά που ανέλαβε την εξουσία ο Ιουστινιανός.

3) 565 μ.Χ.  (Δυναστεία του Ιουστίνου)
Η τελευταία χρονιά της βασιλείας του Ιουστινιανού, όταν είχε επεκτείνει την αυτοκρατορία σχεδόν μέχρι τα παλιά της σύνορα.

4) 780 μ.Χ. (Δυναστεία των Ισαύρων)
Η τελευταία χρονιά της βασιλείας του Λέοντος Δ΄ του Χαζάρου. Είναι μια περίοδος κατά την οποίαν η βυζαντινή αυτοκρατορία είχε συρρικνωθεί αρκετά.

5) 1050 μ.Χ. (Μακεδονική Δυναστεία)
Στα χρόνια του Κωνσταντίνου του Θ΄ του Μονομάχου, που το βυζαντινό κράτος είχε ανακτήσει κάποια από τα χαμένα εδάφη του.

6) 1350 μ.Χ. (Δυναστεία των Παλαιολόγων)
Λίγο πριν το τέλος…  Στο βυζαντινό κράτος έχουν απομείνει ελάχιστες περιοχές γύρω από την Κωνσταντινούπολη, την Θεσσαλονίκη και στην νότια Πελοπόννησο.

Κάντε ΚΛΙΚ στην εικόνα.

Αν κάνετε ΚΛΙΚ στα κυκλάκια που αναβοσβήνουν, μπορείτε να βλέπετε φωτογραφίες από ευρήματα εκείνης της περιόδου στην αντίστοιχη περιοχή, με εξήγηση για το καθένα. Δυστυχώς είναι στα αγγλικά (αφού είναι αγγλικός ο ιστότοπος)…

2 responses to “ΙΣΤΟΡΙΑ – Διαδραστικός χάρτης του Βυζαντίου

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.