ΦΥΣΙΚΗ – Θερμότητα, εξάτμιση

Παίζουμε με την εξάτμιση και την συμπύκνωση!

Πατώντας «Heat» δίνουμε θερμότητα στο δοχείο και το υγρό μετατρέπεται σε ατμό (αέριο) που τον βλέπουμε να θολώνει τα δοχεία. Αν πατήσουμε «Remove lids» τα καπάκια ανασηκώνονται και ο ατμός φεύγει στην ατμόσφαιρα.
Αν όμως πατήσουμε «Cool», αφαιρούμε θερμότητα και οι ατμοί συμπυκνώνονται, υγροποιούνται και πέφτουν υπό μορφήν υγρού πάλι στον πυθμένα του δοχείου.
Με το «Reset» ξαναπηγαίνουμε από την αρχή.

ΚΛΙΚ στην εικόνα:

Advertisements