ΦΥΣΙΚΗ – Παιχνίδια με τον στατικό ηλεκτρισμό

1. Διαλέξτε πλαστικό ή γυάλινο ραβδί (το καθένα φορτίζεται διαφορετικά), πλησιάστε το στην σφαίρα που κρέμεται και δείτε την συμπεριφορά της.

Πατήστε στο πλαίσιο:για να ξεκινήσει η εφαρμογή:

2. Φτιάξτε σπινθήρες με τον John Travoltage!
Κουνήστε το πόδι του Johnnie και αυτο θα μαζέψει φορτία από το χαλί. Πλησιάστε το χέρι του στο πόμολο της πόρτας και ξεφωρτωθείτε τα παραπανήσια φορτία.

Advertisements