ΦΥΣΙΚΗ – Ηλεκτρισμός, Φ.Ε.4, Ένα απλό κύκλωμα (προσομοίωση

Ένα απλό κύκλωμα αποτελείται από:

  •  Mπαταρία
  •  Καλώδιο
  •  Λυχνιολάβή
  •  Λαμπάκι

Όταν ανάβει το λαμπάκι, λέμε ότι το κύκλωμα είναι κλειστό και όταν το λαμπάκι δεν ανάβει, λέμε ότι το κύκλωμα είναι ανοικτό.

 Το καλώδιο δεν ενώνεται με την μπαταρία. Το λαμπάκι δεν ανάβει: Το κύκλωμα είναι ανοικτό.

 Το καλώδιο ενώνεται με την μπαταρία. Το λαμπάκι ανάβει: Το κύκλωμα είναι κλειστό.

Παίξτε με τα ηλεκτρικά κυκλώματα: Κατασκευάστε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.