ΦΥΣΙΚΗ – Ηλεκτρισμός, Φ.Ε.4, Ένα απλό κύκλωμα

Advertisements