ΦΥΣΙΚΗ – Ηλεκτρισμός, Φ.Ε.6: Αγωγοί και μονωτές (βίντεο)

Η Παρατήρηση της σελ. 113 του βιβλίου σε βίντεο:

Advertisements