ΙΣΤΟΡΙΑ – Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης (από τους Φράγκους)

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, το 1204, οι Βυζαντινοί άρχοντες (ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Λάσκαρης και οι ευγενείς από τις οικογένειες των Κομνηνών, των Αγγέλων και των Παλαιολόγων) έφτιαξαν καινούρια κράτη, μέχρι να απελευθερωθεί η Βασιλεύουσα από την σκληρή κατοχή.

Advertisements