ΦΥΣΙΚΗ – Το διαγώνισμα στον ηλεκτρισμό, (με απαντήσεις και σχόλια…)

Πατήστε στην εικόνα, για να σας ανοίξει το διαγώνισμα με τις απαντήσεις.

Advertisements

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Κριτήρια διαιρετότητας

Διαβάστε (και μάθετε) μερικά βασικά κριτήρια διαιρετότητας:

  • Ένας αριθμός διαιρείται ακριβώς με το 2,
    εάν το τελευταίο ψηφίο του είναι 0, 2, 4, 6, 8, 

όπως είναι, π.χ., οι αριθμοί: 120, 236, 58, 6.354, 92, κλπ.

Συνέχεια