10 Απριλίου 1826, Μεσολόγγι… η Έξοδος! (πληροφορίες, ταινία)

«Tο χάραμα επήρα
Tου Ήλιου το δρόμο,
Kρεμώντας τη λύρα
Tη δίκαιη στον ώμο,―
Kι’ απ’ όπου χαράζει
Ώς όπου βυθά,
Tα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι.»
(Oι Eλεύθεροι Πολιορκημένοι. Σχεδίασμα A΄ – Δ. Σολωμός)
 
Τον Δεκέμβριο του 1825 ο στρατός και ο στόλος του Ιμπραήμ πολιόρκησαν στενά το Μεσολόγγι.
Οι Μεσολογγίτες άντεξαν όλο τον χειμώνα. Την άνοιξη, όμως η κατάσταση είχε γίνει ανυπόφορη. Αποφάσισαν να φύγουν από την πόλη, μυστικά όμως, για να μην τους πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι πολιορκητές.
Η έξοδος αποφασίστηκε για την Κυριακή των Βαΐων, 11 Απριλίου 1826.  Δυστυχώς οι Τούρκοι είχαν μάθει το σχέδιο και τους περίμεναν έξω από την πύλη του κάστρου. Μέσα στο σκοτάδι εξελίχτηκαν σκηνές πανικού και αλλοφροσύνης. Αρκετοί κατόρθωσαν να ξεφύγουν. Πολλοί άλλοι, κυρίως ηλικιωμένοι, παιδιά και γυναίκες, δεν μπόρεσαν, κατέφυγαν μέσα στην πόλη και μαζεύτηκαν στην μπαρουταποθήκη. Όταν πλησίασαν οι εξαγριωμένοι Τούρκοι, ο γερο-πρόκριτος Χρήστος Καψάλης έβαλε φωτιά στο αποθηκευμένο μπαρούτι. Έγινε μια τεράστια έκρηξη και όλα τινάχτηκαν στον αέρα, συμπαρασύροντας τους συγκεντρωμένους Έλληνες και τους Τούρκους στρατιώτες.
Η Ελλάδα, με την θυσία των Μεσολογγιτών, συγκίνησε για μια φορά ακόμη τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι πίεσαν ακόμα περισσότερο τις κυβερνήσεις τους να παρέμβουν εναντίον του σουλτάνου για να σταματήσει ο πόλεμος.

Από τα Απομνημονεύματα του αγωνιστή Σπυρομήλιου, το «Xρονικό του Μεσολογγίου 1825-1826»
 
«Eίδομεν ότι εκαίοντο όλαι αι γύρωθεν του…φρουρίου καλύβαι της φρουράς. Πόλεμος εκ μέρους του στολίσκου εις Aνεμόμυλον, πόλεμος ηκούετο εις διάφορα μέρη της πόλεως και τα τουρκικά κανονοστάσια εκανονοβόλουν προς την πόλιν. Tαύτα μας έδιδον να καταλάβωμεν ότι έπεσε το Mεσολόγγιον, ότι οι Tούρκοι εκυρίευσαν το φρούριον κι ότι οι Eλληνες κατέφυγον εις τινα οσπίτια και αντέχουν διά να αποθάνουν πολεμώντας… Eν τοσούτω εντός της πόλεως ο πόλεμος διήρκεσεν τρεις ημέρας. Επολέμουν εις τα οσπίτια έως ότου είχον πολεμοφόδια και όταν τα ετελείωσαν έδιδον πυρ εις το οσπίτιον και εκαίοντο. O Xρήστος Kαψάλης έβγαζεν τας γυναίκας εις τα παράθυρα διά να τας ιδώσιν οι Tούρκοι και εκ τούτων να παρακινηθώσιν να έμβουν. Aφησεν ούτως ώστ εσυνάχθησαν πλήθος Tούρκων και τότε έδωσε πυρ εις την πυριτααποθήκην, οπού ήσαν τεσσαράκοντα κιβώτια πυρίτιδας και ούτως απέθανεν ενδόξως και αυτός, έσωσεν από την αιχμαλωσίαν και την ατιμίαν τόσας ψυχάς, συνεπιφέρων τον θάνατον και εις πλήθος Tούρκων… Oύτως έπεσε το Mεσολόγγιον μετά δωδεκάμηνον στενήν πολιορκίαν».
Δείτε μία ταινία του 1965 για την ηρωική Έξοδο, με τον Μάνο Κατράκη.