ΦΥΣΙΚΗ – Φως, Φ.Ε.2, Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα

Παρουσίαση του μαθήματος:

.

.

Το πείραμα του μαθήματος, σε βίντεο:

Advertisements