ΙΣΤΟΡΙΑ – Κεφ. 36, Η άλωση της Πόλης

Δείτε βίντεο της Άλωσης, και μία εικονική αναπαράσταση.

Α. videos

video 1

Συνέχεια

ΙΣΤΟΡΙΑ – Κεφ. 36, Τρισδιάστατη εικονική επίσκεψη στον πύργο του Γαλατά

Πύργος του Γαλατά  είναι ένας μεσαιωνικός, κυκλικός, πέτρινος πύργος που βρίσκεται στην περιοχή Γαλατά της Κωνσταντινούπολης, στην βόρεια πλευρά του Κεράτιου κόλπου. Το ύψος του φτάνει τα 67 μέτρα.
O πύργος χτίστηκε από τη γενουατική παροικία της Κωνσταντινούπολης το 1348, γνωστός τότε ως Πύργος του Χριστού  και χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως προπύργιο. Οι Γενουάτες είχαν αποκτήσει το δικαίωμα ανέγερσης οχυρωματικών τειχών με αυτοκρατορικό χρυσόβουλο του 1302. Μέρος των τειχών που υψώνονταν γύρω από τον πύργο είναι και σήμερα ορατά.  Συνέχεια