ΦΥΣΙΚΗ – Φ.Ε.3, Φως και Σκιές

Α. Παρουσίαση του μαθήματος

.

Β. Διαδραστικές προσομοιώσεις

1. Μετακινήστε μπρος-πίσω την πηγή που εκπέμπει το φως, για να δείτε την αλλαγή του μεγέθους της σκιάς.

ΚΛΙΚ στην εικόνα:

.

2. Μετακινήστε προς τα δεξιά το κουμπάκι «spotlight» για να ανάψει το φως.
Μετακινήστε προς τα δεξιά το αντικείμενο (το άγαλμα της Ελευθερίας) για να δείτε πώς η σκιά γίνεται μικρότερη και πιο καθαρή, όταν πλησιάζει στην λευκή επιφάνεια.

ΚΛΙΚ στην εικόνα:

.

3. Διαδραστικό (για όποιον – όποια θέλει να κάνει εξάσκηση στα αγγλικά του).
Βάλτε διάφορα αντικείμενα μπροστά από την φωτεινή πηγή, μέσα στον στόχο, και δείτε πόση σκιά αφήνει το καθένα, ανάλογα με το πόσο διαφανές είναι.
(Στο τέλος έχει και ερωτήσεις, στα αγγλικά).

ΚΛΙΚ στην εικόνα:

Advertisements