ΦΥΣΙΚΗ – Φ.Ε.4, Ανάκλαση και διάχυση του φωτός

Τα αντικείμενα γύρω μας μπορούμε να τα δούμε μόνον εάν εκπέμπουν τα ίδια φως (ήλιος, λάμπα, φωτιά, κλπ.) ή ανακλούν το φως κάποιου άλλου σώματος που πέφτει επάνω τους.

Συνέχεια