ΦΥΣΙΚΗ – Φ.Ε.4, Ανάκλαση και διάχυση του φωτός

Τα αντικείμενα γύρω μας μπορούμε να τα δούμε μόνον εάν εκπέμπουν τα ίδια φως (ήλιος, λάμπα, φωτιά, κλπ.) ή ανακλούν το φως κάποιου άλλου σώματος που πέφτει επάνω τους.

.

Ανάκλαση του φωτός, πείραμα 1

.

Ανάκλαση του φωτός, πειράματα 2 & 3

.

Ανάκλαση του φωτός, διαδραστικό

.

Διάχυση του φωτός

Στην Γη, λόγω των αερίων και της σκόνης της ατμόσφαιρας, το φως διαχέεται παντού.
Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι βλέπουμε τα αντικείμενα, ακόμη κι αν δεν τα φωτίζει άμεσα ο ήλιος.

.

Αντίθετα, στο διάστημα, επειδή δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, ό,τι δεν φωτίζεται άμεσα από τον ήλιο, είναι τελείως σκοτεινό.