ΓΛΩΣΣΑ – Καρασκευές: Περιγραφή κατασκευής

Όταν περιγράφεις ένα κτήριο (παράγραφο – έκθεση) προσπάθησε να ακολουθείς την παρακάτω δομή:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΠΡΟΛΟΓΟΣ :

  • Πού βρίσκεται
  • Πότε κατασκευάστηκε ( αν γνωρίζουμε και τον κατασκευαστή )
  • Ποιος ο σκοπός της κατασκευής Συνέχεια