ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Είδη γωνιών

.

.

H γωνία ονοματίζεται με τρία γράμματα.
Το γράμμα της κορυφής μπαίνει στη μέση (εΟζ ή ζΟε), βάζοντας από πάνω του το σύμβολο της γωνίας (^).

 

.

Τα είδη των γωνιών είναι η  οξεία, η  ορθή  και  η  αμβλεία. Η ορθή γωνία είναι 90 μοίρες, η οξεία γωνία είναι μικρότερη της ορθής και η αμβλεία μεγαλύτερη της ορθής.

Μονάδα μέτρησης των γωνιών είναι η γωνία μιας μοίρας, δηλαδή η μία από τις 90 ίσες γωνίες στις οποίες χωρίζεται η ορθή γωνία: 1 ορθή = 90 μοίρες και
1 μοίρα = 1/90 της ορθής.

Το μέγεθος της γωνίας εξαρτάται από το άνοιγμα των πλευρών της και όχι από το μήκος των πλευρών της.

Για να μετρήσουμε μία γωνία χρησιμοποιούμε το μοιρογνωμόνιο.
(ΚΛΙΚ στην εικόνα, για να μεταφερθείτε σε διαδραστικό μοιρογνωμόνιο.)

(Το πιο πάνω υλικό το πήραμε από το 8ο Δ. Σχ. Νάουσας)

.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΩΝΙΩΝ (διαδραστικό)

Ακουμπήστε το ποντίκι πάνω στο σημείο «Υ», μετακινήστε την πλευρά της γωνίας και δείτε κάθε φορά το είδος της (οξεία, ορθή, αμβλεία, μη κυρτή).

ΚΛΙΚ στην εικόνα:

(Από το Learn-Math, του Θ. Φουναριωτάκη)

.

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ (διαδραστικό)

 Πατώντας στο κουμπί «Ξεκίνα», η γωνία στα αριστερά αλλάζει συνεχώς, από τις 0 έως τις 180 μοίρες.
Πατήστε το κουμπί «Σταμάτα» όποτε θέλετε, για να σταθεροποιηθεί η γωνία.
Γράψτε στο πλαίσιο τις μοίρες που έχει και επιλέξτε από κάτω «Οξεία» ή «Αμβλεία».
Πατήστε «Έλεγχος», για να ελέγξετε την απάντησή σας.
Πατήστε «Επανεκκίνηση», για να ξεκινήσετε από την αρχή.

ΚΛΙΚ στην εικόνα:

(Πηγή: skool.gr)