ΦΥΣΙΚΗ – Ήχος, Φ.Ε.3 – 4, Ανάκλαση – Απορρόφηση του ήχου

Δείτε στην παρακάτω εφαρμογή την συμπεριφορά των ηχητικών κυμάτων, ανάλογα με την επιφάνεια πάνω στην οποία προσπίπτουν.

1. Όταν ο ήχος πέφτει σε επίπεδη επιφάνεια (flat surface) ανακλάται. Σε ανώμαλη επιφάνεια 9jagged surface) διαθλάται (διασκορπίζεται). Σε μαλακή, απορροφητική επιφάνεια (porous surface) απορροφάται. Σε καμπύλη επιφάνεια (parabolic surface) ελαττώνεται και σβήνει.

ΚΛΙΚ στην εικόνα:

.

.

2. Ανάκλαση, διάθλαση, διάχυση του ήχου

ΚΛΙΚ στην εικόνα:

.

.

3. Εφαρμογές της ανάκλασης του ήχου, στην φύση και την επιστήμη.

α. Πώς «βλέπει» η νυχτερίδα:

.

β. Το υπερηχογράφημα
Ο γιατρός, με ένα ειδικό μηχάνημα, στέλνει υπερήχους σε κάποια συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Αυτοί ανακλώνται, γυρίζουν πίσω στο μηχάνημα και με την κατάλληλη τεχνολογία μετατρέπονται σε εικόνα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και βλέπουμε μέσα στο εσωτερικό του σώματος, για παράδειγμα το έμβρυο μέσα στην μήτρα (βίντεο):