ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

Όπως έχουμε μάθει η πατρίδα μας χαρακτηρίζεται από το ποικιλόμορφο ανάγλυφό της που διαμορφώνει διαφορετικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περιοχή. Κάθε περιοχή έχει τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ξεχωριστές της ανάγκες. Τα προβλήματα και τις ανάγκες αυτές προσπαθεί να αντιμετωπίσει η Πολιτεία μέσα από τα τρία επίπεδα διοικητικής διαίρεσης που έχει καθιερώσει. Η πρώτη διοικητική διαίρεση της χώρας μας έγινε το 1928 από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
 
Μέχρι το 2011 η διοικητική διαίρεση της χώρας μας ήταν η παρακάτω:
 
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
  • Νομοί
  • Περιφέρειες
Από την 1η Ιανουαρίου 2011 το πρόγραμμα «Καλλικράτης» που εφαρμόστηκε καθιέρωσε τα εξής τρία επίπεδα διοικητικής διαίρεσης στη χώρα μας:
  • Αποκεντρωμένες διοικήσεις (7)
  • Περιφέρειες (13)
  • Δήμοι (325)
Εξαίρεση σε όλα τα παραπάνω αποτελεί το Άγιο Όρος, το οποίο αποτελεί μεν ελληνικό έδαφος, αλλά αυτοδιοικείται με τους δικούς του θεσμούς βάσει του Καταστατικού Χάρτη του 1924.
Οι Περιφέρειες με τους Δήμους αποτελούν τους Ο.Τ.Α. δηλ. τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις περιλαμβάνουν από μία έως τρεις περιφέρειες. Στόχος τους είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής. Η εκάστοτε κυβέρνηση της Ελλάδας διορίζει ως επικεφαλής των αποκεντρωμένων διοικήσεων τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος και ακολουθεί τις εντολές της. Στην λειτουργία των αποκεντρωμένων διοικήσεων συμμετέχει και ένα συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται οι περιφέρειες και οι δήμοι. Το συμβούλιο αυτό όμως έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις.
   
Οι Περιφέρειες είναι αυτοδιοικούμενες, δηλαδή εκλέγουν τις αρχές τους μέσα από εκλογές. Κάθε περιφέρεια διοικείται από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον εκλεγμένο Περιφερειάρχη.
   
ΚΛΙΚ στην εικόνα, για να δείτε τις περιφέρειες της Ελλάδας σε έναν διαδραστικό χάρτη:
 
Οι Δήμοι. Παλιότερα στην χώρα υπήρχαν περισσότεροι Δήμοι καθώς και Κοινότητες που αποτελούσαν τους Ο.Τ.Α. (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Το 1997 όμως, με το νομοσχέδιο «Καποδίστριας», πολλοί Δήμοι και Κοινότητες ενώθηκαν σε μεγαλύτερους. Νέες συνενώσεις πραγματοποιήθηκαν το 2011 με το νομοσχέδιο «Καλλικράτης».

Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, επικεφαλής του οποίου είναι ο εκλεγμένος Δήμαρχος. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από 15-51 έδρες ανάλογα με τον πληθυσμό του Δήμου. Ένας Δήμος αποτελείται από δημοτικές ενότητες και κοινότητες. Γεωγραφικά οι δημοτικές ενότητες ταυτίζονται με τα όρια των Δήμων που συγχωνεύτηκαν, ενώ οι κοινότητες ταυτίζονται με τα δημοτικά διαμερίσματα των παλιών Δήμων.
 
(Τα βρήκαμε στο: Παιδίον Τόπος)
Advertisements