ΦΥΣΙΚΗ – Ήχος, Φ.Ε.5, Άνθρωπος και ήχος: το αυτί μας


(Το σχέδιο, από τον ιστότοπο του δασκάλου Κοσμά Αθανασιάδη)

Το πτερύγιο του αυτιού μας, με το σχήμα που έχει, συγκεντρώνει τους ήχους και μέσω ενός σωλήνα, του έξω ακουστικού πόρου, τους στέλνει προς το τύμπανο. Αυτό είναι ένας λεπτός υμένας, στο βάθος του έξω ακουστικού πόρου. Οι ήχοι που πέφτουν πάνω του το κάνουν να πάλλεται.

.

Από την άλλη πλευρά του τυμπάνου, στο μέσο αυτί υπάρχουν τρία μικρά οστάρια: η σφύρα, ο άκμονας και ο αναβολέας. Τα οστάρια αυτά συνδέονται με το τύμπανο μέσω της σφύρας.

.

Αυτά παραλαμβάνουν τις ηχητικές δονήσεις και τις μεταφέρουν στον λαβύρινθο του αυτιού.

(Τις πιο πάνω εικόνες τις πήραμε από βίντεο του γιατρού Νίκου Ελευθεριάδη)

.

Ο λαβύρινθος είναι ένα πολύπλοκο όργανο μέσα στο οποίο κυκλοφορεί ένα υγρό που είναι υπεύθυνο για την ισορροπία μας. Μέσα στον λαβύρινθο υπάρχει ο κοχλίας, ένας ελικοειδής σωλήνας, μέσα στον οποίον βρίσκεται και το αισθητήριο όργανο της ακοής (ή όργανο του Corti). Αυτό είναι ένα πολύπλοκο όργανο με 24.000 «χορδές», 24.000 τριχίδια δηλαδή (!) το καθένα από τα οποία συλλαμβάνει και από μία από τις συχνότητες που μπορεί να ακούσει το ανθρώπινο αυτί.

Από το όργανο του Corti, ξεκινά το ακουστικό νεύρο -επίσης με 24.000 «χορδές» (!)- που καταλήγει στο ακουστικό κέντρο του εγκεφάλου.

.

Το ακουστικό κέντρο του εγκεφάλου επεξεργάζεται την πληροφορία που μεταφέρει το ακουστικό νεύρο, αναγνωρίζει τον ήχο, την έντασή του, την χροιά, κλπ. και μας «ενημερώνει» σχετικά.
Εμείς το μόνο που αντιλαμβανόμαστε από όλη αυτήν την πολύπλοκη διαδικασία (η οποία γίνεται αστραπιαία!) είναι απλώς πως ακούμε τον ήχο!

.

Δείτε ένα βίντεο για την λειτουργία του αυτιού, από την γαλλική σειρά ντοκυμαντέρ: «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν…η ζωή»

Advertisements