ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΜΕ ΜΟΝΙΜΑ!

Πληροφορούμε το αγαπητό κοινό μας
πως από το σχ. έτος 2014-2015
το υλικό της Ε΄ τάξης που υπάρχει στο blog αυτό,
(με τις απαραίτητες διορθώσεις και επικαιροποιήσεις)
αλλά και καινούριο υλικό,
βρίσκεται τακτοποιημένο
στον καινούριο (και μέχρι στιγμής μόνιμο) ιστότοπό μας:
Digital Zoot.
Πατήστε στο προηγούμενο link ή στην παρακάτω εικόνα,
για να «ηλεμεταφερθείτε»…

 

 ...

Καλή περιήγηση!