ΙΣΤΟΡΙΑ – τα πλοία των Βυζαντινών: δρόμωνες (φωτογραφίες)

Παρατηρήστε την οπή στην πλώρη, για την εκτόξευση του υγρού πυρός

Συνέχεια