ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Εμβαδόν (βίντεο)

Πώς μετράμε μία επιφάνεια; Τι είναι το τετραγωνικό μέτρο; Τι είναι το στρέμμα;
Ας δούμε ένα βίντεο που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την έννοια του εμβαδού και των μονάδων μέτρησης αυτού, όπως είναι το τετραγωνικό μέτρο, ή το στρέμμα.