ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – Ο κύκλος του νερού, Δημιουργία βροχής

Ο κύκλος του νερού, σε μία εικόνα.

 

ΦΥΣΙΚΗ – Θερμότητα, εξάτμιση

Παίζουμε με την εξάτμιση και την συμπύκνωση!

Πατώντας «Heat» δίνουμε θερμότητα στο δοχείο και το υγρό μετατρέπεται σε ατμό (αέριο) που τον βλέπουμε να θολώνει τα δοχεία. Αν πατήσουμε «Remove lids» τα καπάκια ανασηκώνονται και ο ατμός φεύγει στην ατμόσφαιρα.
Αν όμως πατήσουμε «Cool», αφαιρούμε θερμότητα και οι ατμοί συμπυκνώνονται, υγροποιούνται και πέφτουν υπό μορφήν υγρού πάλι στον πυθμένα του δοχείου.
Με το «Reset» ξαναπηγαίνουμε από την αρχή.

ΚΛΙΚ στην εικόνα:

ΦΥΣΙΚΗ – Θερμότητα, επανάληψη

(Επισήμανση: Αν μετά από κάποιο κλικ δεν ανοίγει η εικόνα, πατήστε το F5 από το πληκτρολόγιο, για να ξαναφορτώσει η σελίδα.)

1. Οι τρεις καταστάσεις της ύλης (στερεή, υγρή, αέρια) και οι μεταβολές της ανάλογα με την ενέργεια που δέχονται.

Κάντε ΚΛΙΚ στην εικόνα:

Συνέχεια

Εξάτμιση – Συμπύκνωση

Η διαδικασία της εξάτμισης και της συμπύκνωσης με απλά λόγια , σε ένα cartoon video.