Δείτε πώς είναι μία φάλαινα, σε πραγματικό μέγεθος!

Κάντε ΚΛΙΚ στην εικόνα, για να μεταφερθείτε στον ιστότοπο.

(Σημείωση: Επειδή η εικόνα που δείχνει ο ιστότοπος είναι τεράστια σε μέγεθος, βλέπουμε από ένα μικρό μέρος της φάλαινας κάθε φορά. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, η εφαρμογή αυτή είναι πολύ «βαριά», οπότε μην έχετε άλλα ανοικτά προγράμματα ταυτόχρονα, διότι θα κολλάει το σύστημα.)