ΦΥΣΙΚΗ – Στατικός ηλεκτρισμός (βίντεο)

Βίντεο 15 λεπτών για τους κεραυνούς, από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση.

Όλοι οι λαοί της Γης έχουν έναν μύθο για τον κεραυνό αποδίδοντάς τον κατά κύριο λόγο σε θεό. Θεϊκό σημάδι ή φυσικό ηλεκτρικό φαινόμενο; Η ταινία μάς οδηγεί να κατανοήσουμε το φυσικό αυτό φαινόμενο, μας ενημερώνει για τα ωφέλιμα αποτελέσματά του στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και για τις καταστροφικές συνέπειές του και πώς να προστατευτούμε από αυτές.

Κάντε ΚΛΙΚ στην εικόνα:

ΦΥΣΙΚΗ – Στατικός ηλεκτρισμός, κεραυνός (προσομοίωση)

Δείτε, σε προσομοίωση, πώς δημιουργείται ο κεραυνός.

(Εξήγηση – γενική και απλή: Καθώς κινούνται τα σύννεφα, με την τριβή που γίνεται μεταξύ τους, στο κάτω μέρος τους μαζεύονται αρνητικά φορτία και στο επάνω μέρος τους θετικά φορτία.
Όταν μαζευτούν πολλά αρνητικά φορτία στο κάτω μέρος ενός νέφους, με την βοήθεια του αέρα -ο οποίος είναι ιονισμένος κατά την διάρκεια της καταιγίδας- ενώνονται με τα θετικά φορτία του εδάφους της Γης και έτσι δημιουργείται ηλεκτρικός σπινθήρας – ο κεραυνός, ο οποίος είναι πολύ επικίνδυνος διότι έχει μία τάση αρκετών εκατομμυρίων βολτ.)

(Οδηγίες: Αφήνοντας το κουμπάκι «seed» στην θέση που είναι, μετακινήστε σιγά-σιγά το κουμπάκι «time» από αριστερά προς τα δεξιά, για να δείτε την συγκέντρωση των ηλεκτρικών φορτίων.
Εναλλακτικά, πατήστε το «play», πάνω δεξιά, και αφήστε την προσομοίωση να λειτουργεί αυτόματα.)

Κάντε ΚΛΙΚ στην εικόνα: