ΦΥΣΙΚΗ – Φ.Ε.3, Φως και Σκιές

Α. Παρουσίαση του μαθήματος

Συνέχεια

ΦΥΣΙΚΗ – Φως, Φ.Ε.2, Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα

Παρουσίαση του μαθήματος:

. Συνέχεια

ΦΥΣΙΚΗ – Φως, Φ.Ε.1, Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός (βίντεο, διαδραστικά πειράματα)

Βίντεο
Δείτε την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός:

. Συνέχεια

ΙΣΤΟΡΙΑ – Κεφ. 31, Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄, τον Παλαιολόγο

Κεφ. 31
Το μάθημα σε προβολή παρουσίασης:

Η βυζαντινή αυτοκρατορία, μετά την ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄ τον Παλαιολόγο, γύρω στο 1270 (ΚΛΙΚ για μεγέθυνση):

ΙΣΤΟΡΙΑ – Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης (από τους Φράγκους)

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, το 1204, οι Βυζαντινοί άρχοντες (ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Λάσκαρης και οι ευγενείς από τις οικογένειες των Κομνηνών, των Αγγέλων και των Παλαιολόγων) έφτιαξαν καινούρια κράτη, μέχρι να απελευθερωθεί η Βασιλεύουσα από την σκληρή κατοχή.