ΙΣΤΟΡΙΑ – Κεφ. 31, Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄, τον Παλαιολόγο

Κεφ. 31
Το μάθημα σε προβολή παρουσίασης:

Η βυζαντινή αυτοκρατορία, μετά την ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄ τον Παλαιολόγο, γύρω στο 1270 (ΚΛΙΚ για μεγέθυνση):